Een eerlijk Europa

Zeker zijn van een eerlijk Europa. Waar iedereen mee kan komen. Waar we samen sterker zijn dan alleen. Waar we niet tegen elkaar worden uitgespeeld, maar juist voor een gezamenlijke toekomst kiezen.

Door te kiezen voor een Europa waar multinationals gewoon belasting betalen en grote vervuilers meebetalen aan maatregelen voor een beter klimaat.

Waar we oneerlijke concurrentie tegengaan en waar mannen en vrouwen hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk.

Waar we pal staan voor de bescherming van minderheden, democratie en rechtsstaat.

Daar geloof ik in. En op 23 mei bepaal jij de toekomst van Europa.

Kies voor een eerlijk Europa. Stem 23 mei PvdA, nr. 12.